THUỐC


Atopalm
218,000 ₫
Chymotase
390,000 ₫
Hepazol
400,000 ₫
Orgatec 100 viên
400,000 ₫
Virvic
400,000 ₫
surbex-Z
438,000 ₫
Crila
450,000 ₫
Detoxic
450,000 ₫
siro Baby plex 45ml
450,000 ₫
trileptal 300mg
500,000 ₫
Nature made prenatal DHA 90 viên
550,000 ₫
Nature made prenatal DHA 150 viên
550,000 ₫
Provironum 25mg
550,000 ₫
cyclogest 400mg
600,000 ₫
Pohepa.
680,000 ₫
Pettinari 500mg
700,000 ₫
Minirin 0.1 mg
720,000 ₫
vinfotox 30 viên
990,000 ₫

giang