VẬT TƯ- THIẾT BỊ Y TẾ


Gạc tiệt trùng
3,000 ₫
Silk tape
5,000 ₫
Vesim nhỏ mũi
8,000 ₫
Chicki 80ml
8,000 ₫
cạo lưỡi Dental B
15,000 ₫
Băng chun bé
15,000 ₫
Aurora
12,000 ₫
Vesim xanh 50ml
20,000 ₫
Vesim hồng 50ml
20,000 ₫
Băng chun to
20,000 ₫
Xisat xanh
25,000 ₫
Chicki 250ml
25,000 ₫
Xisat hồng
26,000 ₫
Bộ cạo lưỡi+ bàn chải Dental B
35,000 ₫
Aikido
42,000 ₫
ZILGO
50,000 ₫
NGŨ SẮC SPRAY
50,000 ₫
Túi chường đa năng hướng dương
300,000 ₫     120,000 ₫

giang