VẬT TƯ- THIẾT BỊ Y TẾ


cạo lưỡi Dental B
15,000 ₫
Băng chun bé
15,000 ₫
Aurora
12,000 ₫
Băng chun to
20,000 ₫
Xisat xanh
25,000 ₫
Xisat hồng
26,000 ₫
Bộ cạo lưỡi+ bàn chải Dental B
35,000 ₫
Aikido
42,000 ₫
ZILGO
50,000 ₫

giang