các thuốc khác


Oracortia
10,000 ₫
Dầu gan cá
15,000 ₫
Kamistad gel
30,000 ₫
Dưỡng tâm an thần PV
35,000 ₫
METROGYL DENTA
40,000 ₫
ULCEMO
40,000 ₫
Phong tê thấp PV
45,000 ₫
Garlicap
45,000 ₫
Sirnakarang
50,000 ₫
Thuốc trị Mồ Hôi Trộm Đức Thịnh
52,000 ₫
Betadin xúc miệng
58,000 ₫
Rotunda
60,000 ₫
Mimosa
60,000 ₫
Thuốc trị Đái Dầm Đức Thịnh
60,000 ₫
Meflavon
70,000 ₫
Nhiệt miệng Nhất Nhất
83,000 ₫
Bổ thận dương Nhất Nhất
87,000 ₫
Boganic Fort
93,000 ₫

giang