các thuốc khác


Garlicap
45,000 ₫
Sirnakarang
50,000 ₫
Betadin xúc miệng
58,000 ₫
Rotunda
60,000 ₫
Mimosa
60,000 ₫
Meflavon
70,000 ₫
Nhiệt miệng Nhất Nhất
83,000 ₫
Bổ thận dương Nhất Nhất
87,000 ₫
Boganic Fort
93,000 ₫
Xương khớp Nhất Nhất
98,000 ₫
Stilux
100,000 ₫
Aspartam
100,000 ₫
L-cystine
110,000 ₫
Hoa đà tái tạo hoàn
125,000 ₫
ULCEMO
140,000 ₫
METROGYL DENTA
150,000 ₫
Kamistad gel
150,000 ₫
Sâm nhung bổ thận TW3
160,000 ₫

giang