Bao gồm các sản phẩm hỗ trợ và điều trị cơ xương khớp có bán tại

nhà thuốc long châu Hà Nội

cơ xương khớp


Aquadrin
25,000 ₫
Calci D3 Linh Chi
50,000 ₫
Beejuvit + calci D
60,000 ₫
VIÊN KHỚP TÂM BÌNH
90,000 ₫
Calci nano IQ
95,000 ₫
Maxglu
95,000 ₫
Calci Cao
100,000 ₫
VIÊN GOUT TÂM BÌNH
160,000 ₫
Cốt Thoái Vương
160,000 ₫
VIÊN KHỚP BÁCH XÀ
165,000 ₫     100,000 ₫
Glucosamin 1000
180,000 ₫
TÊ BÌ CHI
180,000 ₫     144,000 ₫
Xương Khớp Thiên Vinh
180,000 ₫
Calcium Magnesium Zinc
195,000 ₫
HOÀNG THỐNG PHONG
220,000 ₫
Jetcumin
220,000 ₫
Glucosamine
260,000 ₫
premium SHARK CARTILAGE 750mg
270,000 ₫

giang