Thuốc trĩ


Bổ trung ích khí tw3
60,000 ₫
Thăng Trĩ
120,000 ₫
Tottri
135,000 ₫
Safinar
150,000 ₫
Thảo dược Trĩ Medi điều trị bệnh trĩ
390,000 ₫
Thăng Trĩ Tán Thống – Thảo Dược Điều Trị Bệnh Trĩ
550,000 ₫
Nội Trĩ Hoàn (Hemorrhoid Caps)
880,000 ₫     704,000 ₫

giang